דילוג לתוכן העיקרי

דיבור בתפילה

שאלה

שלום וברכה
1. האם כאשר יש צורך, מותר לדבר בקריאת התורה או בחלקים מסוימים בתפילה, כמו למשל בפסוקי דזימרא?
2. אדם שהתפלל תפילה לפני הלימוד, ואח"כ עשה הפסקה קצרה(למשל הלך לאכול) צריך לומר תפילה זו שוב?

תודה

תשובה

1. אם יש צורך אמתי, מותר, ומעט ובצינעא.

2. זו תפילה, ואין לאמרה, כל אימת שמסיים לימודו. אך לא נהגו כן, כשיש הפסקות קצרות, או כשיודע הלומד שהוא יחזור להמשך הלימוד.