דילוג לתוכן העיקרי

קדיש

שאלה

שלום
1 עניית אמן בקדיש
א. בויקריב משיחיה במקום שנוהגין לענות שם אמן
ב. ביתברך במקום שלא נוהגין לענות אמן

תשובה

אכן יש מנהגים שונים ביחס לעניית אמן בקדיש.

צא וראה בבלדי ובשאמי כנסת הגדולה, אומרים אמן אחרי יתברך, לא כן בתפילת החדוש.

וכן בבלי ובשאמי כנסת הגדולה, אין אומרים אמן אחרי משיחיה, ובסידור תפילת החודש אומרים.

ולכן בכל ציבור ינהגו לפי מנהגם, וכל אורח שמנהגו שונה, עליו להתנהג כמנהג המקום.