בענין ספר תורה

תשובה: 

א. אכן יש תשובה לרבינו, שאפשר לקרוא בס"ת פסול ובברכה, ובעוד שכך נהגו אצל הרי"ף והר"י מיגאש.

ב. הרשב"א, מארי, בדעה שאין לסמוך על התשובה אלא על החיבור משנה תורה, שאין קורין בס"ת פסול.

דעתי הקטנה, אחרי בקשת המחילה, גם אם נקבל שהההלכה בחיבור היא העיקר ולא ההלכה בתשובה, סוף סוף יש עדות של רבינו שכך נהגו אצל הרי"ף והר"י מיגאש, ואי אפשר שרבינו חזר מעדותו, אע"פ שאפשר שרבינו חזר מהכרעתו ההלכתית.

ג. לפי ענ"ד שכבן עדתנו נמצא כאורח בבית הכנסת של ספרדים או אשכנזים והזמינוהו לקרוא בתורה, יקרא בברכה, אך אם ביכ"נ תימני מחזיק ס"ת ספרדי או אשכנזי, אין לקרוא בו כי הציבור חייב לקרוא בס"ת שלפי מורשת אבותיו.

תאריך: 
02/05/17 ו' אייר התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist