דילוג לתוכן העיקרי

טהרה

שאלה

שלום מארי

השאלה היא מה הדין במקרה שאשה לא בדקה את עצמה ביום שביעי מז נקיים האם תלך למקוה בערב שמיני או צריכה לבדוק ביום השמיני ואז תלך לערב תשיעי?

תודה מראש

תשובה

אם היתה לה תחתונית צמודה לאותו מקום במשך כל היום, והיתה נקייה, תבדוק את עצמה, לפני הטבילה, ואם היתה נקייה, תטבול מיד בליל שמיני.