שינוי נוסח משאמי לבלדי - הדרכה כללית ופרטית

שאלה: 

בס"ד לק"י.
שלום וברכה לכבוד מורנו ורבנו שליט"א!
שאלה כללית:
האם ראוי הדבר למי שאבותיו התפללו הן בתימן והן בארץ בנוסח שאמי בעיקר סידור תפילת החודש,
לשנות את נוסח תפילתו לבלדי לתכלאל עץ חיים, ובפרט, תכלאל תורת אבות של הרב אלשיך?
ולהעמיק בשאלה לפן הפרטי האישי שלי, יש לציין:
א.הסבא הי"ו והאבא הי"ו הביעו את אי רצונם בכך הן ברמיזה והן בגלוי, ושבית הכנסת המשפחתי הוא בנוסח שאמי.
ב. אחרי שבמשך השנים למדתי יותר לעומק בש"ס פוסקים רמב"ם ובעץ,
התחברתי יותר לנוסח הבלדי, ונהיה לי יותר מובן הלכתית באופן אישי, והרצון לנהוג כאבות אבותי היותר קדומים קיים ואמיתי.
ג. שמתי לב שגם בנוסח המשפחתי שבעיקרו שאמי, יש הרבה דברים שנוהגים בהם כבלדי.
ד. דברים שקצת מקשים עליי לעשות צעד זה ולשנות, הם:
א. נקיטת צעד משמעותי של שינוי ממסורת אבותיי.
ב. אין בית כנסת באזורי שהיא בלדי, כך שבמידת מה אהיה בבית כנסת כענף מן הבד.
ג. הקיצור המסויים בנוסח התפילות והברכות שיש בסידור הבלדי לעומת הסידור השאמי.

אודה להדרכת/ עצת/תשובת הרב שליט"א הן מבחינה כללית והן מבחינה פרטית.

תשובה: 

לכתחילה על כל אדם לנהוג לפי מורשת אבותיו, להוציא שני מצבים:

א. כשאדם ירא שמים באמת והוא חכם או מורה הוראה והגיע מכח ידיעותיו התורניות למסקנה, שמסורת אחרת מורשת אבותיו מדויקת יותר, או נכונה יותר, רשאי לשנות מורשת אבותיו, כי בתורה בכלל הוא האמת תורה דרכה.

ג. גם אדם שאינו חכם בתורה, אבל ירא שמים באמת, שיש לו בית מדרש ובית כנסת טובים מאוד בלימוד תורה וביראת ה', ובהנהגות קהילתיות, אבל שאינו לפי מורשת אבותיו, רשאי לשנות מורשת אבותיו ולנהוג כפי אותו בית מדרש, מאחר ואין לו בית מדרש דומה לפי מורשת אבותיו, והעיקר בתורה שאדם יתנהג כהלכה בכל ארחות חייו.

ואשר לעניינך, אף שאבותיך מתנגדים לך לשנות מורשתם, אין הדבר תלוי בהם, אלא מאחר ובלאו הכי אין לך בית כנסת ובית מדרש בלדי, רק שאמי, חייב אתה לפי שעה במורשת אבותיך, וה' יהא עמך.

תוכל להאזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
31/01/17 ד' שבט התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist