רוצה לשנות אישית להתנהג בכל דבר כדעת הרמב"ם

שאלה: 

שלום כבוד הרב ש"צ
אני בן נ' בן חו"ל ב"ה בעל משפחה שרוצה לשנות אישית להתנהג בכל דבר כדעת הרמב"ם ומכמה וכמה טעמים מזה כמה זמן אני חושב לשנות אישית להתנהג בכל דבר כדעת הרמב"ם (ובדברים שיש איסור משום מקום שנהגו או שיותר כדאי שלא להקל משום דרכי שלום וסיבות אחרות לכה"פ להחמיר כדעת הרמב"ם) ובכן אם מצד א' אני לא רוצה לחכות עד שאני גומר לימוד כל משנה תורה כמה פעמים לדעת אישית כל מה שצריך ומצד ב' לכה"פ אני רוצה לדעת מראש:

א) הדברים הכי קשים מצד המעשי לאשכנזי בן חו"ל להחמיר וכגון למשל דעת הרמב"ם במליחה שצריך חליטה לבישול שלפי מיעוט הכרתי א"א לי להשיג כאן בקלות בארה"ב בשר מלוח באופן זה וממילא יהיה אסור כל בשר שאינו צלי ממש (ואילו למשל הוצאה ע"י עירובין בצורת הפתח יותר מי' לא קשה לי אישית להחמיר בזה) ואני מעוניין לדעת איזה חומרות נוספות יכולות להיות קשות באופן דומה?

ב) האם יש בכתב רשימה קלה של כל הדברים שצריכים לשנות?

תשובה: 

מבחינה עקרונית מורשת אבות מחייבת, אולם אם אין ליהודי קהילה דתית טובה וחזקה לפי מורשת אבותיו, ויש לו קהילה דתית טובה וחזקה לפי מורשת אחרת, ינהג כמותם.

כי על כל יהודי לדאוג ראשית לכל דבר, להיות יהודי עוסק בתורה ומקיים מצוותיה כדת וכהלכה.

עם כל זאת, גם כשיש ליהודי קהילה טובה וחזקה במורשת אבותיו, רשאי לנהוג חומרות כמורשת אחרת, אבל בצינעא, כדי שלא יהיה כמי שמזלזל במורשת אבותיו.

אשר ללימוד בהרמב"ם, ולנהוג, לפחות בחומרותיו, יישר כוחך, כי אתה מידבק במשנה תורה, שכולל כל התורה כולה.

כדאי שתהיה מחובר עם אתר קהילת נצח ישראל, ועם מכון מש"ה, ותרווה צמאונך, ומשם תדלה הנהגות שכדאי לך להחמיר, כגון מלבד חליטה, גם קידוש על יין בלתי מבושל וללא סוכר, איסור יין שביעית, שהגיע זמן ביעורו, וכן יתר השיעורים.

אשר לבשר חלוט, גם אנו מתקשים למצוא בשר מלוח לפי מורשת אבותינו, כי אנו מולחים חתיכות קטנות, וגם אחרי המליחה והשטיפה אנו חולטים את הבשר, והמליחה היום היא בחתיכות גדולות, וכשאנו חותכים אותה חתיכה לחתיכות קטנות, כבר לא נוכל למלחה, אלא אנו מהבהבים אותה באויר ואח"כ חולטים. כמו כן במקום חליטה, בשר על אש, או בשר שניצל בשמן עמוק וכיו"ב.

וה' יהא בעזרך.

תאריך: 
28/09/16 כ"ה אלול התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist