איסור נגיעה - ברפואה

שאלה: 

לק"י

לרבינו השלום והברכה!

האם מותר לגבר לקבל טיפול רפואי מאשה? כגון אצל שיננית או רופאת משפחה?
אני מתאר לעצמי שאם מדובר בפיקוח נפש - ודאי שמותר. השאלה היאת למשל, האם למשל יש הכרח לחפש דווקא אחר שינן ולא שיננית?

בברכה

תשובה: 

צריכים אנו להתפלל לימים שרופאים ושיננים יטפלו בזכרים, ורופאות ושינניות תטפלנה בנשים.

במצב דברים שלנו הוא שיש הרבה רופאות והרבה שינניות, כמעט באופן שאין לך יכולת בחירה.

ולכן בנסיבות כאלה, מותר.

אין חשש ייחוד, כי העובדים בקופה נכנסים לחדר של הרופאה או של השיננית.

מגע ידיים אצל השיננית הוא בכפפה, והמגע הוא בנסיבות של טיפול, לא נעים, בלשון המעטה.

גם הבדיקות השטחיות של הרופאה, אין בהן חשש, במיוחד שהן נעשות כשהאדם חולה והוא זקוק לבדיקה ולטיפול.

תאריך: 
11/09/16 ח' אלול התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist