תפילה וברכות

שאלה: 

ילמדנו רבנו,
א.תלמיד הרואה את מורו ורבו שהוא אוהבו ומוקירו לאחר שלושים יום יברך שהחיינו?

ב.בבית כנסת בו אני מתפלל ישנו אחד שיצר לעצמו אליל שהוא בא כל בוקר להניח לכבודו תפילין לומר קדיש ולהתפלל ובתמורה האליל מתיר לו לחלל שבת בפרהסיא.
האם עדיף שאמנע מלהשתתף במנין כזה?
בהתחשב שמנין זה יחסית לשאר המניינים ביישוב מתפלל יותר בהתאם להלכה מבחינת הקצב והכוונה וכולו מורכב מאנשים יראי שמים עמלי יום.
בתודה ובברכה

תשובה: 

א. הרואה רבו אחרי שלושים יום יכול לברך שתי ברכות: שהחיינו וברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם, אם הוא ראוי לברכה זו. עיין ברכות, נח, ב, ושו"ת פעולת צדיק, ח"ב, רמו, ושושנת המלך, על שו"ע או"ח רכה, ס"ק א.

ב. איני ידוע מה כוונתך בביטוי אליל. אם כוונתך שיש לו רב, שהוא בעיניך מפוקפק, כי הוא מתיר לו לחלל שבת בפרהסיא, אם אתה צודק ומדייק בדבריך, שמדובר ברב מפוקפק, ואם רב זה הוא המנהיג של אותה קהילה, וכולם נשמעים לו, אל לך להתפלל שם. אך אפשר שמדובר ברב כשר, וההיתר שנתן לו לחלל שבת בפרהסיא, אולי בגלל מקרה שיש בו פיקוח נפש, הרי שמותר לך להתפלל בקהילה זו.

תאריך: 
31/08/16 כ"ז אב התשע"ו
x

Audio Playlist