אמינות ספר הזוה"ק ודרדעים

שאלה: 

שלום הרב שליט"א!
אני כותב את השאלה מתוך כאב - אך מתוך רצון אמיתי לברר את הנקודה שמפריעה לי מאוד.
לפני מס' ימים אדם שאני מכיר ערך חנוכת בית ואמר בפומבי בזאת הלשון: אנחנו הדרדעים אינם מכירים בזוהר, לכן לא נקרא זוהר אלא נעשה סיום מסכת".
כמו כן, אותו אדם התבטא בפומבי נגד הזוהר וספרי המקובלים בהדגשה שכבר נכתבו הדברים על דבר אמיתת הזוהר בספרי ר' יחיא קאפח ובספר 'ארי נוהם' - וסיים וכתב "ואין גדול בישראל בעבר ובהווה' שיכול לחלוק עליהם.
א.האם דבריו נכונים?
ב.אם לא - האם אותו אדם נקרא כופר בתורה שבעל פה? -אם כן - מה הנפק"מ למעשה כגון תקיעה בשופר וקריאה בתורה.
אודה לכבוד הרב על התרת הספקות - ושנזכה להרבות שלום בישראל!

תשובה: 

דינו כדין תלמיד טועה.

תאריך: 
10/08/16 ו' אב התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist