הוצאת עצמות דגים בשבת

שאלה: 

האם מותר להוציא עצמות והשידרה מהדגים בשבת

תשובה: 

לדעת מארי בשיטת רבינו - מותר. כי זהו מבנה הדג: שדרה, עצמות ובשר הדג. כך הוא נברא.  ולכל חלק ממנו קבוע מקום, ולכן אין בסילוק העצמות משום בורר.

צא וראה ענף ירק, כמו נענע, או כוסברה וכיו"ב, ויש בו עלים עלים, כל עלה קבוע במקומו מותר לקנב ביוה"כ, וכן בשבת, את העלים הפגומים, כי לא מדובר בעלים פגומים ועלים מתוקנים נפרדים שנתערבו,

כי במקרה כזה יש איסור בורר, אלא סילוק העלים הפגומים ממקומם הקבוע, ואין זה בורר. וכן בעצמות הדג.

תאריך: 
28/07/16 כ"ב תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist