המשכים לפתח חברו

שאלה: 

ילמדנו רבנו,
האם מותר ליזום שיחת וידאו על תקן קבוע לפני תפילת שחרית?
(כאשר האדם שוהה בחו"ל לצורך עבודתו ומבחינת תיאום השעות כך יוצא לו לדבר עם משפחתו)

תשובה: 

בנסיבות שלך שאתה בחו"ל, ויש הבדלי שעות ומגבלות שונות, אפשר באופן חד פעמי, אבל לא כל יום, כי אין זה נכון להקדים לפני התפילה ברכת שלום למאן דהוא, וכל שכן להפליג בשיחה על שלום כל אחד ואחד ומעשיו וכו', ובמיוחד שמדובר בשיחת וידאו.

תאריך: 
09/07/16 ג' תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist