ידיעת תורה

שאלה: 

יורנו רבנו,
מהי הידיעה התורנית המינימלית אשר אין לפחות ממנה הדרושה לכל יהודי ויהודי באשר הוא?

תשובה: 

במובן האמוני, אמוני בה' אחד.

במובן המקראי, ידיעת חמישה חומשי תורה.

במובן ההלכתי, לדעת מה אסור ומה מותר, ומה מצווה בחיי היום יום.

תאריך: 
04/05/16 כ"ו ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist