ברכת כהנים בחו"ל

שאלה: 

לק"י
שלום לכבוד הרב
לאחרונה הייתי בחו"ל ובשבת התפללתי בבית חב"ד
אני כהן וכך בתפילת שחרית עליתי לדוכן כדי לברך ברכת כהנים
כשעליתי לדוכן צעקו מהקהל שכאן לא נוהגים לברך ברכת כהנים אבל לא הורידו אותי ונתנו לי לברך
לאחר מכן כשעליתי במוסף הרב של חב"ד במקום לא נתן לי לברך והוריד אותי מהדוכן תוך כדי שהוא צועק שכאן לא נוהגים לברך ועוד ציין שזה לפי השו"ע
אני לא קיבלתי את דבריו ועניתי שזה רמב"ם מפורש מצוות עשה דאורייתא לברך כל יום ואם לא בירך ביטל שלושה עשה
כמובן שדין הדברים נעשה בקול מול כל קהל המתפללים
מס' שאלות:
1. האם נהגתי כראוי כשעניתי לרב המקום מול כל הקהל?
2. האם זה מנהג טעות ? איך מנהג מבטל מצות עשה מן התורה?
3. עיינתי במשנה ברורה ושם הוא מציין שבמקומות מסוימים לא בירכו ברכת כהנים מפני שבגלות הם בעצב ואת הברכה יש לקיים מתוך שמחה . האם יש לזה אסמכתא במקורות?
4. אני יודע שיש מקומות בארץ שגם לא נוהגים לברך ברכת כהנים . מה היה המנהג ברוב קהילות ישראל ? האם ברכת כהנים מחוץ לבית המקדש מדרבנן?
5. האם יש מאמר מפורט בנושא שהרב יכול להפנות אליו?
מצפה לתשובת הרב .
בברכה

תשובה: 

לפי הדין, מצוות עשה לברך ברכת כהנים, גם בארץ וגם בחו"ל, וגם בזמן שאין בית מקדש.

אבל יש שנהגו שלא לברך ברכת כהנים בחו"ל בימי חול ושבתות, ויש עוד מנהגים כגון שכהן שטרם התחתן אינו נושא כפיו וכן כיו"ב.

לדידנו מנהגים אלו בטעות יסודם.

ואעפ"כ אסור לך לשאת כפיך, במקום שנהגו שלא לשאת, כי גדול הוא השלום, ושינוי ממנהג המקום גורם למחלוקת.

תאריך: 
04/05/16 כ"ו ניסן התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist