דילוג לתוכן העיקרי

ליל הסדר

שאלה

ילמדנו רבנו, מהו שכתב מארי חמץ ומצה פ"ח ה"ו הערה יט ומנהגנו... ומחלק לכל המסובין לכל אחד יותר מכשני כזיתות?

תשובה

כוונת מארי שבעל הבית נותן לפני כל אחד מהמסובים כזית למצה וכזית לכריכה, כדי שלא יצטרך לחלק להם פעם נוספת.