קודש הקודשים

שאלה: 

אומרים שקודש הקודשים מתחת לירושלים, במערות ,אבל למה אסור להיכנס לשמה? ששאלתי שאלה זו, אומרים לי שאנשים אינם יכולים להיכנס לקודש הקודשים רק הכהן הגדול, אבל מה יקרה אם איש יכנס לשם?
בתודה,

תשובה: 

כשבית המקדש קיים, אסור לשום אדם להיכנס לקודש הקודש, רק לכהן גדול פעם אחת בשנה ביום הכיפורים.

בימינו, אין המתחם ברשותנו, לצערנו הרב ובעוונותינו  המרובים, וכן אין אנו יודעים את המידות המדויקות מהיכן עד היכן.

אולם בלאו הכי אסור להיכנס למקום המקדש עצמו.

תאריך: 
25/01/16 ט"ו שבט התשע"ו
x

Audio Playlist