טבילה

שאלה: 

לקי

למורי רצון שלום
זכיתי ברוך השם לקנות את התפילין ע"פ הרמבמ.
נזכרתי בכנס לזכרו של מורי בשנת תשסא.
אני זוכר שהרב עובדיה זלהה דיבר על המצב העגום של המקוואות במיצרים ושלאור כך פסק שיתקלחו בבתיהן ודיו.
האם אכן כך?
ברוך תהיה

תשובה: 

חלילה, אין ההתקלחות במקלחת יכולה להיות תחליף לטבילה במקווה, גם כשאין מקווה.

וניתן לטבול בים בתנאים מסוימים.

תאריך: 
23/11/15 י"א כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist