תפילין לפני זמנם

שאלה: 

לכבוד הרב, שלום וברכה!

אנו מתפללים במניין פועלים ולעיתים מתחילים ''המהולל'' קצת לפני זמן ציצית ותפילין. לאור הנסיבות, מה עדיף?

האם ניתן לכתחילה להניח את התפילין בברכה לפני הזמן מכיוון ש'לילה זמן תפילין הוא' אך גזרו שמא יישן, וכאן לא שייכת הגזירה?
או להניח לפני הזמן ואח''כ למשמש ולברך בזמן?
או אולי עדיף להניח בברכה בזמן בין ישתבח ליוצר?

תשובה: 

טלית ניתן להתעטף לפני הזמן בלי ברכה, ולברך כשיגיע הזמן.

תפילין, אין להניח לפני הזמן, ולכן יש להניח רק כשיגיע הזמן (נניח אחרי ישתבח, אם כבר הגיע הזמן), ולברך.

תאריך: 
19/10/15 ו' חשון התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist