שאלות כלליות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
א.האם לדעת רבינו שאיבת זרע ושמירתו והפרייתו מאדם מת זה מותר לקיים לו זרע המשך בשיטה כזאת?
ב.מה הייתה דעת רבינו ומורי בכל נושא הדיבוקים עין הרע כישופים וכו יש אמת בזה או שזה אמונות טפלות?
ג.אם הורגים מפגע כלשהוא לאור הנסיבות כיום מתחייבים מידי שמיים בנטילת נשמה ?או שהמקרים האלו מצידים נטילת נשמה מפאת שלום הציבור וביטחונו.
ד.אשמח לקבל את רשימת השיעורים והשעות שלך ברחבי הארץ למייל
תודה לך כבוד הרב

תשובה: 

א. אסור. הזרע נועד למצוות פריה ורביה. ומצווה מוטלת על החי ולא על המת. וגם אם יפרו את זרעו באלמנתו, לאחר מותו, לא נחשב הדבר כמי שקיים מצווה, וגם זרעו זה שיופרה אחרי מותו אינו יורשו.

ב. באופן כללי ועקרוני, כל אלה אמונות טפלות, אבל מבחינה מעשית, יש בני אדם חלושי נפש, שדברים אלו עלולים או עשיים להשפיע עליה, ויש כשפים שאסורים מדין ע"ז.

ג. בנסיבות של הימים האחרונים, מצווה להרוג הטרוריסט, גם לאחר שכבר דקר או יידה אבן ונורה, שמא ימשיך לדקור או לידות, ושמא יש לו עוד חומר קטלני וכיו"ב.

ד. יישלח אליך א"ה.

 

תאריך: 
12/10/15 כ"ט תשרי התשע"ו
x

Audio Playlist