שאלה על הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ב יא

שאלה: 

כובד הברב,

יש לי שאלה לגבי ההלכה רוצח במיוחד הנושא של גר תושב.
למה כתוב במשנה תורה - "ישראל שהרג גר תושב--אינו נהרג עליו בבית דין?"
הגר תושב שרמב"ם התכוון הוא מבני נוח, נכון? מה המקור של הענין הזה?
גם כן יש עונש בשביל זה?

תודה

תשובה: 

יהודי שרוצח יהודי, אע"פ שהותרה ע"י עדים כשרים, עונשו מיתה.

יהודי שרוצח גר תושב (=בן נח שקיבל עליו שבע מצוות), ייענש ע"י ביה"ד, אבל לא עונש מיתה האמור בתורה.

אפשר שביה"ד יוציא את היהודי הרוצח להורג כהוראת שעה.

תאריך: 
06/09/15 כ"ב אלול התשע"ה
מקורות: 
x

Audio Playlist