גשר צר מאוד

שאלה: 

(המשך ל https://net-sah.org/faq/2382)

כל עוד שאתה משאיר קו פתוח בינינו, אמשיך בבירור.

1. לגבי "אלה שהם רחוקים מתורה ומצות ואינם מעוניינים בהם": האלה לא באים ולא יבואו, לא לבית דין הרבנות ולא לבית דין אחר, לא היום ולא בעוד מאה שנה. הם רשומים במשרד הפנים כישראלים לא-יהודים. סכנת התבוללות באה מצד אלה שמתגיירים.

2. מי שכבר מל וטבל לשם גרות בבית דין כל שהוא, הוא יהודי משום שזו היא הדרישה ההלכתית המינימליות ולכן אמרתי שלמפרע, "מה שנעשה עשוי". המוסג הזה הלכתי למהדרין. מי שמעז לומר לגוי שמל וטבל לשם גרות שאינו יהודי כופר בתורה ועובר על איסור לא לאונה. אינו שומר תורה ומצוות? שישלים את לימודו בסמינרים שתקים הרבנות, שם יקבל הכרות, גם תמיכה ועידוד להמשך דרכו. לא דיברתי על "גיור המונים" אלא על הכרה בגיורם של אלה שיענו להזמנת הרבנות, אחד אחד כראוי לכל פסק של גרות (נקרא לזה מבצע "דלת פתוחה לשבים").

3. אפילו פה בתשובתך, אתה משווה את העולים מרוסיה לאספסוף... הכחשתך נופלת... הורקנוס גייר את האדומים (לדעתי, כדי למנוע יצירת גייס חמישי), אבל אסר עליהם לבוא בקהל. יש להניח שביניהם יש שנעלמו ויש שנתגיירו גיור שלם.

4. גם לרבנות יש אג'נדה משלה.
הנה, היא הקימה גוף הנקרא בנועם הדורש "הימנעות מנושאים פוליטיים". האם לגר אסור לבחור לאיזה פלג מהיהדות הוא מעוניין להשתייך? האם להיות "ציוני" או "חרדי" זה בחירה פוליטית ולא דתית? האם הימנעות מנושאים פוליטיים אינו עצמו אג'נדה פוליטי?!

5. אמרתה "אסור שרבנים, בגלל אג'נדה שלהם, יעמידו את הרבנות בפני עובדות מוגמרות, ויבקשו מהרבנות שתיתן תוקף לגיוריה". אלה הרבנים המעמידים "עובדות מוגמרות" מתקנים מה שהרבנות הזניחה עשרות בשנים. לא בפסילתם הרבנות תחזק את מעמדה, שזו היא הכוונה האמתית הסמויה ב"איסור" הזה.
בתי הדין הפרטיים של הרבנים החרדים כופים את האג'נדה האנטי-ציוני שלהם על הרבנות והרבנות נותנת תוקף לגיורם, לא בגלל שיקולים הלכתיים נקיים, אלא בגלל שיקולים פוליטיים שכוונתם לכפר על השתתפות הרבנות לממשלה (משום כך ליצמן לא רוצה להיות שר בממשלת ישראל).
הרבנות כובלת את עצמה בתסבוכת הזו והפתרון "היצירתי" שאת מבקש לא יהיה, לשיטתך, אלא עוד התחכמות עם ההלכה (דוגמאות לכך אין ספור בספרות ההלכתית).

מה שכואב לי מאוד בכל זה (ולכן קשות דיברתי והארכתי), הוא שמתנהלים מאבקי כוח ואינטרסים מגזריים על גב הגרים ולא מתעניינים באמת במצבם.

ובכן לסיכום: אחרי שהרבנות תשכיל לקבל את אלה שכבר התגיירו גיור מינימלי (מילה וטבילה), היא תרכוש את אימון הציבור ויהיה לה את הלגיטימציה לעמיד דרישות לעתיד. זו היא נקודת המוצא ההכרחית כדי להגיע לפתרונות לתווך הארוך, לא "יצירתיים" אלא על פי ההלכה לכול הדעות (בית דין "קונסרבטיביי" לא בא בחשבון ושום בג"ץ לא יוכל להכשיר אותו).
בלי זה, לא נוכל לצאת מהברוך. הצעד הראשון שהצעתי פותח את הדרך העולה בית אל.
אלישבע

תשובה: 

בגלל שהנני מכבד אותך, אני משיב לך, כי כנראה שיש בינינו פערים גדולים בעניינים אלו.

א. גם אני יודע שהרבנות הראשית אינה טלית שכולה תכלת, ושהיא צריכה לשפר פעילותה, ובמיוחד בבעיית האוכלוסיה של 300,000 מרוסיה.

ב. אבל אין להרוס את הרבנות הראשית, שבלאו הכי היא חלושה, ע"י ייסוד בתי דין אלטרנטיביים, כשם שאין ולא יהיה בית משפט אלטרנטיבי לבית המשפט הממלכתי.

ג. גיור המוני קליל, הוא מסוכן, כי בפועל הם לא ייקלטו כבני העם היהודי, אלא רק כישראלים, שמנוכרים מתורה ומצוות. 

ד. נכון שגר שהתגייר ע"י מילה וטבילה הוא גר, אבל הוא עלול להיותק שה לישראל כצערת (כלשון הרמב"ם).

כל שכן כשמדובר בהמונים, ואם כן, איזהו חכם הרואה את הנולד, יש לקרבם ליהדות ואח"כ לגיירם, ובא שלום לישראל.

תאריך: 
24/08/15 ט' אלול התשע"ה
x

Audio Playlist