הנהגת תלמידי חכמים - פרק ה מהלכות דעות

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
האם כל ההנהגות שרבינו מפרט בפרק ה מהלכות דעות מחייבות תלמידי חכמים בלבד או שחלקן תקפות לגבי כל אדם.
לדוגמא בהלכה ו', "ולא ידבר כשהוא נפנה, אפילו לצורך גדול".

תודה רבה!

תשובה: 

אותה הלכה מתייחסת במפורש לתלמידי חכמים, בדררכי ההנהגה שלהם, בעת שנפנים הם לצרכיהם, ולא לכל אדם.

אבל הצדק עמך,שיש נהגות שכל אדם ראוי שיאמץ אותם, כגון הדיבור בבית הכסא.

ובמיוחד בדורנו, בעידן של הפלפונים, ניתן לשמוע בשירותים ציבוריים כיצד מנהלים שיחות מתוכן אישיות, עסקיות, וכל כיוצא בזה. דבר הגובל בטיפשות, שאין עוד צנעת הפרט, ואדם חושף את ענייניו לאוזני כל.

ואף גם זאת, יש התנהלות אבסורדית, שמישהו או מישהו משיבים בפלאפון, למישהו או מישהו, "אני בשירותים", "אני במקלחת", אוי לאותה בושה, ואולי לאותה כלימה.

והמצב יתדרדר גם למכשירים שניתן לדבר באמצעותם וגם לראות ולהיראות בהם ומהם, בעת מ עשה.

אולי מציאות זו תגרום להתפכחות ובני אדם ישדרגו את דרכי התנהלותם במקומות אלה, ובעיתות ובנסיבות כאלה.

תאריך: 
07/06/15 כ' סיון התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist