דילוג לתוכן העיקרי

יהדות אתיופיה

שאלה

האם יש בעיה הלכתית ביהדות אתיופיה ?
האם אפשר להתחתן עם אתיופים?
לצרף אותם למניין?

תשובה

נחלקו פוסקי ההלכה של ימינו, אם זקוקים הם גיור לחומרא או גיור מלא, או שאינם צריכים גיור כלל.

בין כך ובין כך, לפי מיטב ידיעתי, רובם עברו בצרוה זו או אחרת גיור לחומר,א ולכן אין בעיה הלכתית בנישואיהם.