דקדוק

שאלה: 

שלום וברכה
1. "בורא פרי העץ" הפ' בדגש או רפי
2. אות דגושה כגון שבּת - האם יש להגות אותה שב-בת או רק הכאה בחזקה של האות

תשובה: 

האות פ' אינה דגושה למרות שהיא מאותיות בג"ד כפ"ת בראש מילה, זאת משום שסמוכה לה אות א' של בורא, וכשאותיות בג"ד כפ"ת סמוכות לאותיות אהו"י, הן אינן מקבלות דגש.

לדוגמה, והאץר היתה תהו ובהו. האות ת' בלתי דגושה, כי היא סמוכה לאות ה' שאין מפסיק ביניהן.

ועיין שו"ת יביע אומר, ח"ט, או"ח, כב.

שהכריע לומר האות פ' דגושה, בניגוד לאור לציון ח"ב, פרק מו אות לד, שהכריע לומר פ' בלתי דגושה, ומנהגנו להסמיך בורא למיל פרי, כלומר אין אנו מפסיקים בין שתי המילים, ולכן אנו אומרים פרי בלי דגש.

תאריך: 
14/05/15 כ"ה אייר התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist