״מניין שיוויוני״

שאלה: 

שלום הרב!
אני רציתי לדעת מה דעת הרב לגבי מניין שיוויוני שבו נשים נספרות למניין ומשמשות בו כחזניות. האם דבר זה מותר על פי ההלכה? מצד אחד אני בטוח שכן אבל נשים שאני מכיר טוענות שאני מדבר ככה כי אני שוביניסט ואם הייתי אישה הייתי מבין את ההשפלה שהם עוברות כשהם מאחורי מחיצה והם לא יכולות להוביל תפילה ולקרוא בתורה או לשמש כחזניות ואין לי מה לומר להם כי נראה שבאמת יש להם מצוקה . ונראה שבגלל המצוקה הזאת הם עוזבות את הדת בגלל שהם טוענות שהיהדות מפלה נשים.. רציתי לדעת מה דעת הרב בנושא הסבוך הזה?

תשובה: 

הקב"ה ברא עולמו והועיד לכל נברא את ייעודו, לרבות ייעודי זכר וייעודי נקבה. כך בעולם הצומח, וכך בעולם החי, וכך בעולם האדם, ומאחר והם משלימים זה את זה, למציאות מושלמת, אין שום נחיתות, למי מהם בייעוד שנקבע לו, שהרי הייעוד הכולל של הזכר ושל הנקבה, הוא של שניהם, ורק מכח שניהם, ומעולם לא ראינו שהנקבות הצמחיות, וכן הנקבות בעולם החי, וכן תמוהה מאוד, הגישה הפימיניסטית, אשר סבורה שהזכר הנקבה הם שוויוניים לכל דבר ועיקר, ועל כל מה שנראה בעיניהן כמפר את השוויון הן מלינות, ומתקוממות ופועלות בניגוד להלכה.ה

הרי רעיון זה של שוויון אבסולוטי, כבר בא לידי ביטוי במדרש, על יציאת אדם וחווה, שלפי האגדה, הם נבראו מחוברים כתאומי סיאם בגביהם, זהו שיא השוויון. אבל אין זה יכול לכת לקראת זה ולא יוכלו להתדבק ולפרות ולרבות, ולהיות שותפים לה בהמשך הבריאה.

ולכן ה' הפריד בין הגבות, והעמידם זה מול זה, ואמר לגבר, לכה דודי לקראת כלה, ואמר לכלה בואי כלה בואי כלה, והכל מתוך אהבה, ומתוך תובנה שהם משלימים זה את זו, וזו את זה, כל אחד בדךר שה' הנחה אותו.

וכך הם הופכים להיות שותפים לקב"ה בהמשך הבריאה.

לגבי ההפליה, ניתן לבדוק כהלכה ולגלות שיש דברים שהגבר מופלה, ויש דברים שהאישה מופלית, ואין הפליות אלו לטובה או לרעה, כי הן הפליות פונקציונאליות, לצורך הגשמת ייעודם המשותף.

תאריך: 
21/02/15 ב' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist