דילוג לתוכן העיקרי

בחירות

שאלה

בשיעור "האם יש חובה להצביע", לא ברור לי מה תשובת הרב?

1. הזכות לבחור ולהבחר ניתנת על פי חוקי הדמוקרטיה ולא חוקי ההלכה. למשל, יש זכויות לאישה שאינן מוכרות בהלכה -
וכמו כן, זכויות לערבים לכהן בכנסת ישראל שלא על פי ההלכה.
2. הבחירות האלה משמשות אינטרסים זרים, ממומנות על ידי מדינות זרות ואוינות למדינת ישראל, ובזות לרמת השכלית של הציבור.
3. לא היה בכלל צורך להכריז על בחירות מוקדמות.
4.כול המפלגות חושבות להרוויח לעצמם, ומכאן נובע עצם השאלה האם יש חובה להצביע!

איך ההלכה יכולה לחול על זיופים כאלה ולתת להם יד?

כשיהיה ראש ממשלה, או לפחות שר ערבי, האם הרב יוכל לומר לא ידעתי לא ראיתי לא שמעתי לא התכוונתי?

דעתי אינה חשובה, אבל זה לא צריך למנוע ממני לומר אותה.

אלישבע

תשובה

מצווה חשובה מאוד להצביע. כי ערכי ישראל עפ"י תורת ישראל, וקיום עמנו בארצנו, ארץ הקודש, נמצאים על כפות המאזניים, וכל אחד משלומי אמוני ישראל, מצווה להגן על הדברים הנ"ל, כי מדובר בסכנות ואבדן דברים חשובים וחיוניים לכלל עם ישראל.

אף שיש בבחירות האמורות, הרבה פגמים חמורים, כפי שציינת, סוף סוף נוצרה מציאות מסוכנת לדברים החשובים והחיוניים הנ"ל, ומצווה על כל אחד להציל, למרות שיש סיכונים לתוצאות פוליטיות חמורות, כפי שציינת, אבל זו בדיוק החובה למנוע ככל האפשר, וצריך לשדל כל יהודי להצביע כדיל מנוע הסכנות הנ"ל.