חיוב ציצית לטלית שרובה צמר - דאורייתא או דרבנן

שאלה: 

שלום כבוד הרב, אני מעוניין להכין לעצמי טלית שחורה. מצאתי בד שרובו צמר אך שזורים בו חוטיי כסף ולבן סינטטיים. האם חיוב הטלת ציצית בטלית זו דאורייתא או דרבנן? בברכה, רפאל

תשובה: 

החוטים שתיארת הם מיעוט והם רק לנוי. ולכן דין אותה טלית כטלית של צמר.

כסות של צמר או של פשתים חייבת בציצית מן התורה.ה

היה רובה צמר, אף שמיעוטה מסיננטי או צמר גפן וכיו"ב, חייבת מן התורה, כי רובה ככולה.

והשווה רבינו, ציצית, ג, ד, שלעינין ציצית הולכין אחרי עיקר הכסות.

תאריך: 
12/08/14 ט"ז אב התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist