קריאת החזן "כהנים"

שאלה: 

שלום לכבוד הרב! בהלכות תפילה פרק טו הלכה ה' כותב רבנו כי רק מי שנתמלא זקנו עולה לברכת כהנים מה יהיה הדין במקרה שעלה כהן גדול ועוד כהן מעל גיל 13 שטרם נתמלא זקנו האם גם אז יכריז החזן "כהנים" ? וכן מה הדין כאשר יש קטן עם כהן גדול האם יש להכריז "כהנים" ? תודה רבה

תשובה: 

שלפי המנהג, שכהן קטן עולה לדוכן הכהן הגדול, הרי שיכול כהן בן שלוש עשרה שטרם נתמלא זקנו לעלות עם הגדול, ולכאורה, החזן יכול לומר "כהנים" שהרי יש מי שאומר שאפילו לגבי קטן וגדול ניתן לומר כהנים.
אך מדברי מהרי"ק ז"ל בתפילה וברכת כהנים, טו, ד, אות יג, נראה שלפי שיטת רבינו, כל שלא נתמלא זקנו הוא בכלל הכהנים הפסולים לשאת כפיהם, גם לא עם כהנים אחרים כשרים.

תאריך: 
09/06/14 י"א סיון התשע"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist