שחיטה

שאלה: 

שלום מארי האם הכאת חשמל לפני שחיטה עושה בהמה טרפה?

תשובה: 

תלוי היכן ? ובאיזו עצמה? ויש להתייעץ עם העוסקים בכך הלכה למעשה, כמו הרב שלמה מחפוד.

תאריך: 
17/02/14 ט"ז אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist