ברכת כהנים

שאלה: 

איך ינהג שליח ציבור תימני שמתפלל בציבור אשכנזי בברכת כהנים בגולה במיוחד .כשהם לא נוהגים בברכת כהנים פרט לחגים

תשובה: 

לצערנו, אין לו ברירה, אלא לנהוג כמנהג המקום, אלא א"כ יצליח לשכנע אותם שמדובר בביטול מצוות עשה מן התורה ובאבדן ברכה.

תאריך: 
20/09/12 ד' תשרי התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist