ראש השנה

שאלה: 

ראיתי את השאלה באתר ללא תשובה, ובאמת ילמדנו רבינו מהי התשובה במשנת רבינו הרמב"ם ?? שאלות במשנת הרמב"ם - מחשבה שאלה:האם לפי הרמב"ם: "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה"? למה? האם לפי הרמב"ם שאדם נולד, הקב"ה מקציב לו 50, 60,70 שנה לחיות וזה מה שמוקצב לו, אלא שאין אנו יודעים כמה? או שהקב"ה לא מקציב כלל מס' שניי חייו של האדם?

תשובה: 

עיין בדברי מארי, כתבים, עמ' 115. ושם תלמד להבין שיום הדין בר"ה הוא מסורת מן הנביאים. ושביום דין זה מוכרע דין האדם לשנה הנכנסת, לחולי, לבריאות, לפרנסה, לעוני וכיו"ב. כך פירש רבינו בפיהמ"ש. וכבר כתב מארי שטובה עשה עמנו הקב"ה שנתן לנו יום דין כדי שנחפשה דרכינו ונחקורה ונחזור ונתקרב אל אבינו שבשמים, וככל שנידבק בו, כן נהיה מושגחים, ועל בסיס זה תהיה מובטחת פרנסתו של האדם, וזהו מזונותיו קצובים, כמובן, אם לא יחול שינוי במעשי אותו האדם לרעה.

תאריך: 
29/08/12 י"א אלול התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist