עבודת שיפוץ במסעדה לא כשרה

שאלה: 

לכבוד מו"ר הי"ו

א. האם שיפוצניק ירא שמיים שעובד כשכיר אצל יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, רשאי לבצע עבודות שיפוץ במסעדה לא כשרה שמוכרת נבלות וטרפות?

ב. האם במקרה הנ"ל, יש חילוק בין שיפוצניק שעובד כשכיר לבין שיפוצניק עצמאי?

ג. בהנחה ומדובר במסעדה שאינה מוכרת נבילות וטרפות אולם אין לה תעודת כשרות משום שפתוחה בשבת - האם הדינים יהיו שונים?

ד. האם שייך לומר בדין זה "משום מראית עין"?

בברכה נאמנה
אבישי קארו

תשובה: 

מותר לשפץ חנות שבה מוכרים נבילות וטריפות, בין כשכיר ובין כקבלן, במיוחד אם אין עבודה אחרת, באותו זמן, ודי בכך, שבדרכי נועם יאמר העובד לבעל החנות, על קדושת עמנו, ועל כך שהוא מסייע בידי עוברי עבירה, ועוסק במסחר דברים האסורים.

תאריך: 
18/08/12 ל' אב התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist