המשך שאלה

שאלה: 

שלום כבוד הרב

תשובתך לשאלה:
רציתי לדעת אם הדין "ניצוק חיבור" שייך גם במקרה
של מזיגה לכוס של גוי, היינו:
ברמן מוזג יין כשר לכוס שהגוי מחזיק בידו ושותה ממנה לפרקים
האם היין שבידו של הברמן אסור בשתייה מעכשיו ויש עניין להיזהר
בשתייה במקומות כאלו?
has been answered:

המערה יין לתוך כלי שיש בו יין גויים, נאסר כל היין שבכלי העליון, שהרי העמוד הנצוק מחבר בין היין שבכלי העליון, ובין היין שבכלי התחתון (מאכ"א, יב, יב).
בשאלתך מדובר כשהכוס של הגוי ריק, והיהודי יוצק לתוכו והיה צריך להיות מותר, אולם מאחר והגוי מחזיק הכוס בידו ועלול לנדנדו כשהיין בתוכו, והיין ייאסר, ואז ייאסר גם היין של היהודי.

רציתי לדעת כבוד הרב, שלא לשם פסיקה לרבים. מה הדין במסעדות שמסתמה מוכרות יין לגויים בשיטה זו ולאחר מכן מוכרות אותו שוב[שהרי בד''כ לקוח לא שותה בקבוק יין], שמבטלות איסור הנאה
האם מותר לשבת במקום כזה?[שזה מוכל גם על מסעדות כשרות]

לצורך העניי, בית קפה כשר. בא גוי ואומר: מלצר, תביא לי לטעום מן היין הזה[מצביע על יין מסויים בתפריט], המלצר מוזג לו כדי לגימה. הגוי[שלצורך העניין זה סתם חבר שלי מהצבא] מאשר את היין
ומבקש אותו מהמלצר, המלצר מוזג לכוס שהגוי שתה ממנה, פעמים יקרה שהוא גם מחזיק. יסכים איתי כבוד הרב שהמצב איננו רחוק מן המציאות של ימנו כאן בא''י.

תשובה: 

ההלכה שציטטת מרבינו היא זו שמתייחסת למציאות שאתה שואל אודותיה. היו גויים באים לקנות יין לשתייה מן היהודי, מבית מרזח, ובהלכה נקבע שאם הגוי מגיש ליהודי כלי שיש בו יין של גוי, אף שהכלי אינו בידו של הגוי אלא על הדלפק, כלומר הכוס של הגוי, ובזמן היציקה, לא מתנדנד ע"י הגוי, ובכל זאת, היין שבכלי של היהודי נאסר מדין ניצוק, ויש מצב, שהכלי שביד הגוי ריק, והיהודי יוצק לתוכו, אבל כיון שהגוי מנדנדו, היין של היהודי ייאסר, ולכן מותר ליהודי ליצוק לתוך הכוס של הגוי שביד הגוי, רק בדרך של ניפוץ. לגבי שאלתך, כל גוי שנכנס לבית מרזח של יהודי, שבו מוכרים ין בלתי מבושל, והגוי רוצה קודם כל לטעום, ייצוק היהודי לתוך כוסית חד פעמית, יין, ויניח לפני הגוי. ואם בחר הגוי באותו יין, ייצוק היהודי לכוס הריק, ויניח על שולחנו של הגוי, אבל יישטפנו מיד לאחר השתייה.

תאריך: 
22/06/12 א' תמוז התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist