מנהג תימן

שאלה: 

לרב רצון הי"ו שלום.

1. האם נכון שבצנעא בפרט ובסביבותיה לא נהגו שהאבלים ישמשו ש"צ במהלך השבעה ואף יתכן שמנעו מהם זאת ? האומר מסורת זו טען כי זהו מנהג שנתפשט בקרב יהודי צנעא רק בא"י.
2. האם נכון הדבר שנמנעו מלומר 'רפאני' בבית האבל ?
3. האם הרב מסכים עם האמירה שמנהגי /מסורות יהודי צנעא לא תמיד מקוריים משום שהואיל וחיו בעיר הבירה ומטבע הדברים באו במגע עם בני ברית ועם שאינם בני ברית וכן רצונם להיות 'עירוניים' גרם להם לזנוח מסורות עתיקות יומין. הטוען הביא כראייה לדבריו את מסורת הריקוד וכן תורות לחימה שונות שאבדו לדבריו מקרב יהודי צנעא.

בברכה
אסף כ.

תשובה: 

א. בצנעא לא הקפידו שהאבל יהיה ש"ץ.
ב. לא נכון.
ג. אפשרי הדבר שדברים מסוימים למדו מן הגויים המקומיים, אבל יש צורך בהוכחות טובות, כי אבותינו היו שמרניים ומקוריים ושורשיים.

תאריך: 
13/05/12 כ"א אייר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist