שאלות בהלכה

שאלה: 

לק"י

לכבוד הרב, שלום וברכה!

לגבי "בונה" בשבת, האם לדעת רבינו יש איסור מתי שזה בנין שאינו עשוי לקיום, כגון מה שכתבו הט"ז והמג"א לענין כסויי הכלים בסימן שי"ג (סעיף ו), או שמסברא פשוטה בנין הוא דוקא אם הוא עשוי להיות קבוע (נפק"מ לעגלות של תינוקות בימינו, שהן מתקפלות, האם מותר לפותחם בשבת לדעת רבינו)?

לגבי חמום בשבת, מארי כתב שאנו נסמכים על דעת הרשב"א, שחמום כנגד המדורה מותר, אך מארי שם בהמשך מתפתל בהיתר הזה, וכותב: "ואף כאשר התבשיל מועט ונשאר ע"ג המיחם זמן רב ש"עלול" "אולי" להגיע "קרוב" (הערה שלי: איזה איסור יש בקרוב ליס"ב?) ליס"ב, אין בכך כלום מכיון דלאו ודאי הדבר שיגיע לכדי יס"ב, והייתי אומר שבמקום שיש חשש כזה יזהרו שלא להניחו שם זמן רב".
ואיני מבין את דבריו למעשה, שהרי כל אחד בשבת רוצה שהאוכל שלו יהיה חם מאוד, דהיינו יותר מיס"ב, ולא מסתפק בחמים, וא"כ האם אין שום דרך לחמם את האוכל שיהיה חם מאוד?

ועוד, האם מסתכלים על איסור בישול מהבחינה הדינית או מהבחינה המציאותית, דהיינו לדעת רבינו קיי"ל דכלי שני אינו מבשל, והרי במציאות כלי שני בודאי יכול לבשל (דברים מסוימים, ולאו דוקא "קלי הבישול"), אז האם אנו מסתכלים רק על מה שקבעו חז"ל, אע"פ שלמעשה זה יכול לבשל?

תודה רבה ובשורות טובות

ינון נפש

תשובה: 

א. מותר לכסות הכלים בשבת, וכן לקפל ולפתוח עגלת תינוק, ואין בנין וסתירה בכלים.
ב. אכן מארי מתחבט בהערה ז', סוף ההערה, שבת, כב, ד, אך בפועל כך נוהגים, בלי להיזהר אם יגיע לחום שהיד סולדת בו, וכל זאת משום שמדובר בתבשיל שהתבשל כל צרכו מערב שבת, ועל המים אין זה מיחזי כמבשל, והוא כנגד המדורה.

תאריך: 
29/04/12 ז' אייר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist