שתי שאלות בהלכה

שאלה: 

לק"י

לכבוד הרב שלום וברכה!

1) מי שאינו יכול להגיע לבית הכנסת ולהתפלל עם הציבור, נראה ממסכת ברכות (סוף דף ז,ב) שיש לפחות להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. וכן פסק מרן בשו"ע. אך רבנו הרמב"ם והרי"ף השמיטו את הסוגיא הזו, ולא פסקו אותה. א) מדוע? ב) כיצד יש לנהוג למעשה?

2) העידו בפני מבוגרים (לא זקנים תלמידי חכמים) שהם זוכרים כי היה נוהג בעבר (בארץ) שהגברים היו מנשקים ידי הנשים למחוות כבוד, ואחד מהם אמר שכך היה דווקא בין בני משפחה. הם הוסיפו כי בעקבות מה שהרבנים משגעים אותנו על "איסור נגיעה" הנוהג ה"יפה" הזה התבטל. שאלתי היא: האם כך הדבר היה גם בתימן? הלא הלכה היא שיש לשמור ממגע גם מאחות! אז מדובר במנהג עמי הארץ?

בתודה מראש

תשובה: 

בגמרא לא נאמר שיש חיוב, שהרי רב נחמן לא נהג כן, וכשר' יצחק הציע לו, שיאמר לש"ץ שיודיע לרב מתי הציבור מתפללים כדי שרב נחמן יכוון תפילתו בזמן שהציבור מתפללים, רב נחמן הגיב בתמיהה, "מאי כולי האי"? ורב יצחק אמר, שמועה ששמע רבי יוחנן בשם רשב"י שעת רצון היא בשעה שהציבור מתפללין ואין תגובה של רב נחמן, כי גם לא נאמר ע"י רבי יוחנן בשם רשב"י שכל יחיד שנבצר ממנו מלהתפלל בציבור, שיתפלל בשעה שהציבור מתפללים אלא שעת רצון נחשבת בשעה שהציבור מתפללין, ודברים אלו יכולים להתפרש שחובת התפילה בציבור, היא בגלל שהיא עת רצון, ואת זה פסק רבינו, להלכה, תפילה, ח, א.
והואיל ודברי רב יצחק לא מבוססים, בוודאי לא כחיוב, הרי"ף, ואפילו הרא"ש, וכן הרמב"ם התעלמו מהם, והטור, או"ח, צ, כתב רק המלצה "טוב", ובעקבותיו מרן השו"ע, או"ח, צט, ט, "ישתדל", אבל לא כתוב חיוב וכך גם שלטי הגבורים, כתב "טוב".
2. עם כל הכבוד לעדויות אותם מבוגרים, אתה בעצמך ציינת בדבריך, שלא מדובר בת"ח, אלא זקנים. ולצערנו, היו שלא דקדקו, ואין ללמוד מהם. ואני זוכר שבחתונה מסוימת בעת הריקודים עמד זקן תימני עם פאות וזקן, וענתרי (=שמלת גברים), וכובע תימני, ורקד עם אשתו לעיני כל, וכשתמהו עליו, אמר להם, שהיא אשתו, אלא שאותו זקן לא יודע שהוא משמש דוגמה שלילית בניגוד גמור לחזותו, ובגמ' סנהדרין, הילקו מי שנהג באשתו בלי צניעות, מדין הוראת שעה. כללו של דבר, אין לנשק ידי קרובות, ובוודאי שאין לחבק.

תאריך: 
19/04/12 כ"ז ניסן התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist