תקיעה בשופר בר"ה לאחר תקיעות החובה בביהכנ"ס

שאלה: 

לק"י

שלום כבוד הרב!

האם למנהגינו מותר לאדם לתקוע בשופר בר"ה לאחר שהוא שמע בביהכנ"ס את תקיעות החובה?

 משום שרבינו כותב בפיהמ"ש "ואין מעכבין את התינוקות מלתקוע ואפילו בשבת, ובתנאי שכבר קרב להיות איש כדי שידע לצאת ידי חובתו משיגיע ראש השנה". ולכן משמע כי כל ההיתר לתקוע ביו"ט הוא רק ע"מ שיוכל להוציא עצמו יד"ח אם יצטרך ולכן לכאורה ניתן לדייק שאם יצא ידי חובה אז כל ההיתר בטל. האם נכון הדיוק?

מהו מנהגינו(מנהג תימן לנוהגים לפי הרמב"ם) בעניין זה והאם אפשר לקבל את הטעם ההלכתי או מקורות לעיון ?

תודה רבה.

תשובה: 

א. נהגו אצלנו לתקוע אחרי סיום התפילה בר"ה, כל אחד מנסה כוחו בתקיעות.

ב. הדיוק אינו דיוק כי בר"ה ניתן לומר שהוא יום תרועה, כלומר יום שיאמרו בו התקיעות.

תאריך: 
18/09/11 י"ט אלול התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist