בישול ע"י יהודי מחלל שבת

שאלה: 

כבוד הרב שלום

א. האם מותר לאכול מתבשיל שבישל יהודי שידוע שהוא מחלל שבת או שהתבשיל שקול לבישול נכרי?
ב. מה לעשות במקרה הבא: אחותה של קרובת משפחתי נוהגת במשך שנים לבוא מדי יום שישי ולסייע לה בבישולים לכבוד שבת. בשבוע שעבר, לאחר שאותה קרובת משפחה שמעה הרצאה שבה נאמר שתבשיל שבישל יהודי המחלל שבת נאסר באכילה, היא לא אפשרה לאחותה להדליק את הגז מהטעם שהיא מחללת שבת. האחות נפגעה קשות מהסיטואציה. האם יש מקום להתנהגות כזאת והאם אכן זו דעת ההלכה?
ג. האם מותר לאכול במסעדה בעלת תעודת כשרות כדת וכדין (כמובן שהמסעדה סגורה בשבת) שבעליה לא שומר שבת?

בברכה

תשובה: 


א. אם יש ערובה שהאוכל שבישל הוא באמת כשר, ואם הוא בישל את האוכל בשבת לעצמו, מותר לאחרים מאותו תבשיל אחרי  שבת, ואין על אותו תבשיל דין תבשיל שבישל גוי. אע"פ שיהודי מחלל שבת בפרהסיא נחשב לגוי.

ב. מן הראוי לקרבה, ולא לרחקה, שהרי אין דין התבשילים שלה, בביתה של זו ששומרת כשרות, ויראת ה', חשש שאינו כשר, ואין לו דין של בישול שבישל גוי, כאמור לעיל.

ג.  כן.

תאריך: 
01/08/11 א' אב התשע"א
x

Audio Playlist