עמידה בצפירה

שאלה: 

לק"י

שלום רב לכבוד הרב.

שאלתי לרב היא כיצד יש לנהוג בזמן הצפירה הפרהסיה בב"ב ובת"א. וכמו כן כיצד יש לנהוג בזמנה בהיותך ברשותך הפרטית.
וכיצד נהג מהרי"ק זצ"ל.
תודה רבה ושלום רב.

תשובה: 

איני יודע כיצד נהג מהרי"ק ז"ל. אבל לענ"ד ברה"ר – יש לעמוד, ולומר בלחש דברי תפילה לה'. ברה"י – לא.

תאריך: 
29/04/11 כ"ה ניסן התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist