הרב אני מבקש לשאול שאלה בנוגע לנבואות של בן ארצי הרב

שאלה: 

ראה נא הרב לאחרונה שמענו על רבנים כמו הרב ניר בן ארצי שליט"א הרב פרופ' לייטמן שליט"א כו' השאלה היא כזאת האם לאחוז ממה שאומרים ומדברייהם הכוונה כמובן לא אולי בעצם גם לדברי התורה שלהם אך לגבי הרב בן ארצי גם לגבי הנבואות או התקשור שלו?מה דעת הרב בכלל בנושא והאם מותר לשמוע מתורתם

תשובה: 

לא שמעתי, ולא ידוע לי מי מהם הגיע לדרגות שמתאימות לקריטריונים שיש בדברי הרמב"ם, להתאמת מישהו להיות נביא. זאת מלבד העניין התקופתי, בדבר חידוש הנבואה, וכלל גדול נקוט בידך, שעדיף להידבק בגדולי תורה, מורי הוראה ומלמדי תורה ושהם בהתנהגותם כמלאכי ה' צבאות.

תאריך: 
28/03/11 כ"ב אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist