קריאת שמע בערבית ומוזיקה כיום

שאלה: 

לק"י

שלום וברכה!

1) שמעתי כי יהודי תימן היו נוהגים להתפלל ערבית גם לפני צאת הכוכבים, ולא היו קוראים קריאת שמע שוב לאחר צאת הכוכבים. האם זה נכון? וכמו כן אמרו חכמים שאסור לאדם לבוא אל ביתו ולאכול ולשתות כשעוד לא קרא קריאת שמע! אז כיצד היו נוהגים כך, ובפרט בערבי שבתות שחוזרים לאכול ועוד לא קראו קריאת שמע?

2) ידוע שיהודי תימן לא היו משתמשים בכלי נגינה גם בשעות שמחה לציון חורבן המקדש, אלא בכלי פח שאינם כלי נגינה. לכאורה נראה שכיום יהודי תימן עזבו מנהג זה, או שמא יש סיבה להקל כשהגענו לארץ? אבקש להתייחס לשני היבטים בשאלה: לפי זה האם מותר ללמוד נגינה על כלי נגינה, או לשמוע מוזיקה הנפוצה כיום שמשתמשים בכלים?

תודה לרב על זמנו ותשובתו.

תשובה: 

א. היודעים הלכה ומדקדקים דאגו לקרות ק"ש אחרי צה"כ, ולפחות בק"ש שלמה על המטה, בכל דור, ובכל עדה יש שנכשלים בקיום מצווה כהלכה.
ב. אכן יהודי תימן בארץ הורידו עדים מעליהם בעלותם ארצה, בהשפעת בני עדות אחרות, ואפילו החרדים שבהם. ואנו סומכים בארץ על הרמ"א שלשמחת חתן וכלה מותר. ויש עוד עדיים שהורדנו מעלינו, ונתפלל לה' שיסייענו להחזיר עטרה ליושנה. מותר ללמוד נגינה על כלי נגינה, לצורך שמחת מצווה בהסתמך על הרמ"א הנ"ל. מותר לשמוע מוזיקה מרדיו או מקלטות וכדומה.

תאריך: 
08/03/11 ב' אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist