הלכות שבת

שאלה: 

למו"ר הרה"גרצון אלערוסי אשר תורתו דבר דבור לכל אוזן.
אבקש ללמוד את מורינו הלכות שבת פרק א.' הלכה י'
כי לא איסתבר לי להבין את דברי מורינו ונו"כ.
כמו"כ לגבי ליקוט תאנים

"הרחב פיך ואמלאהו"

ממעמקים קראתיך
אלחריזי

תשובה: 

כלל גדול בעשיית מלאכה בשבת: מלאכת מחשבת אסרה תורה ולכן כל שעשה מלאכה בלי מחשבה, פטור. כגון שרצה ללקט תאנים שחורות, וטעה וליקט תאנים לבנות, פטור, כי לא ליקט את אשר רצה ונתכוון ללקט. או שנתכוון ללקט תחילה ענבים, ואח"כ תאנים. וטעה וליקט היפך הסדר שרצה וחשב עליו, וליקט תחילה תאנים, ואח"כ ענבים - פטור. כי לא נעשית המלאכה לפי הסדר והמחשבה שתיכנן.

אולם אם היו לפניו שתי נרות באותו גודל באותו אור, ונתכוון לכבות זו. וכיבה זו - חייב. כי שינוי זה חסר חשיבות, בגלל שמדובר בשתי נרות דומות לכל דבר ועיקר ומונחות באותו מקום. לכן נתכוון להדליק זו, והדליק זו - חייב, כי השינוי חסר חשיבות כדלעיל.
וכן אם היו לפניו באילן שתי תאנים באותו צבע, באותו גודל, באותה דרגת בשילות ונתכוון ללקט זו, וליקט זו - חייב, כי השינוי חסר חשיבות, בגלל שהן דומות לכל דבר ועיקר.
וכן נתכוון להרוג בעל חיים זה (לא אדם) והרג בעל חיים זה, חייב, כי מדובר בשני בעלי חיים דומים לכל דבר ועיקר. והשינוי חסר חשיבות לגמרי.

תאריך: 
21/02/11 י"ז אדר א' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist