מישהו שבמבוא לסידורו הזהיר מפני אלא המכנים עצמם "..המשכילים.. "

שאלה: 

לק"י

לכבוד הרב שלום

במבוא לאחד מהסידורים בנוסח באלדי הנפוצים ביותר מופיעים דברים שיש בהם משום פגיעה וזילות במארי קאפח ,ישנה אזהרת מסדר הסידור מפני אלה המכנים עצמם"..המשכילים.." וכו'.אמנע מהזכרת שם הסידור אך הוא נראה במרבית ביהכנ"ס התימניים בשיטת בלאדית.

איני מתפלל בסידור זה ואף נמנע מהנחתו בסמוך אליי

כיצד מורה הרב לנהוג בדברי הדיוטות אלה ודומים לו?

בכבוד רב

תשובה: 

יקירי, דע, שכל הלו שנתפסו לקנאות יתירה, והתבטאו ביטויים כאלה ואחרים, אם יזכו, הם יתפכחו, וישובו בתשובה, כי כל חכם יודע חומרת שנאת חינם שהחריבה את בית מקדשנו. ולכן אין להרחיק הסידור, אלא יש להתפלל שה' יסייע בידי הטועים לשוב בתשובה שלימה.

תאריך: 
18/02/11 י"ד אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist