ככר דאוריתה אפילו הלכה אחת אתקריאת ככר:

שאלה: 

התודה והחן למו"ר הרה"ג רצון אלערוסי יצ"ו על על התשובות אשר מנעימים
להלוך בנתיבי האמת והדרך הישרה.

כולנו תהילה לפניך

ממתפללי בית הכנסת
"יחד שבטי ישראל"
עפולה
אלחריזי

תשובה: 

יישר כחכם וחילכם לאורייתא.

תאריך: 
04/02/11 ל' שבט התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist