דילוג לתוכן העיקרי

פאה נכרית לבני תימן

שאלה

בס"ד
לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א שלו' רב
ראיתי בעלון אור ההליכות מחודש טבת מס' 37. ששאלו את מורי זצ"ל על פאה נכרית צנועה לנשות תימן, וענה בזה הלשון "יכולות ללבוש,והדעה האוסרת תמוהה היא, ואין לה על מה לסמוך" עכ"ל. שאלתי היא האם אפשר לסמוך על תשובה זו הלכה למעשה.

תשובה

האם אני יכול לומר על דעתו של מארי, אם ראוי לסמוך עליה?!
בוודאי שניתן לסמוך עליה.
נהפוך הוא, דעתי הקטנה נוטה לאוסרים, ועל דעתי זו אומר מארי, שהיא דעה תמוהה, וכיצד אוכל לבקר את דעתו, שהיא גם דעת פוסקים רבים.