תפילה בציצית ותפילין

שאלה: 

לק"י
שלום לכבוד ברב.
ברצוני לשאול אודות תפילה בציצית ותפילין(במנחה, ובערבית בציצית)
א. במניין קבוע אשר בו יש גדול ממך(ואינו מתפלל בציצית ותפילין).
ב. בשטיבלך שיתכן מאוד שיש שם גדולים ממך.
ג. מה היא הוראת החיזור אחר תפלה בציצית ותפילין?( האם היא תדחה תפלה במניין וכד').
בתודה מראש
ויה"ר שיחזקם ה' במפעלכם למען שמו ותזכו לברכתו אכי"ר.

תשובה: 

מנהג אבותינו בתימן להתעטף בטלית גם במנחה וערבית. בארץ התרופפנו בעניין זה. יש מגמה להחזיר עטרה לישנה. אנו מצליחים לעשות זאת במנחה של שבת. אבל בימי חול עדיין מדובר בבודדים מאוד, ולכן אם רב ביהכ"נ תימני אינו מתטעף, כדאי לשאול אותו ולראות אם הוא מוכן ליזום החזרת עטרה לישנה, ואם לא - אם לא תהיה לו הקפדה שאתה תתעטף, כדי שכמוך יראו וכן יעשו. אבל בשטיבל אל תנהג כן, כי הם לא נהגו בכך.

תאריך: 
01/06/10 י"ט סיון התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist