דילוג לתוכן העיקרי

כשרות תפילין

שאלה

שלום וברכה,

בשנים האחרונות אני משתדל לפסוק ע"פ הרמב"ם, יש לציין שזו לא מסורת אבותי (האמנם?) ולכן אני טיפה מסתבך.
לפני כשבוע למדתי הלכות תפילין מהמשנה תורה בהוצאת הרב קאפח זצ"ל, ומתוך הלימוד עלה שהתפילין שלי שהן תפילין ספרדיות מבהמה גסה (אין לי עוד פרטים על התפילין שברשותי), לא כשרות ע"פ הרמב"ם מבחינת הקלף. בינתיים מהספק אני מניח ללא ברכה. חשוב לי מאד לקיים את מצות תפילין כתקנה כדעת הרמב"ם.

שאלותיי הן:

1. האם התפילין שלי פסולות לדעת הרמב"ם? או שלא הבנתי נכון?
2. האם עליי להחליף רק את הקלף או שיש גם בעיה בבתים וברצועות?
3. במידה והתפילין פסולות לדעת הרמב"ם, עד שאקנה תפילין כשרות, להמשיך להניח ללא ברכה או שאני יכול לברך על התפילין שברשותי?
4. מה לעשות לגבי שאר הסת"ם? (מזוזה, ספר תורה, מגילה).

תודה רבה.

תשובה

הבעיה היא לא עור בהמה גסה, אלא שאם עשו את הקלף שהוא לפי רבינו דוכסוסטוס הרי התפילין פסולים. ואפילו אם עשו הקלף שהוא נחשב לפי רבינו קלף ועיבדוהו רק בסיד, התפילין פסולים. ואשר לפרשיות, אם כתבו הפרשה האחרונה סתומה לא לפי שיטת רבינו, התפילין פסולים. ואלו מקצת דברים. פנה לרב יובל נפש שהתמחה עיונית ומעשית בעניינים אלו שיבדוק את התפילין שלך. ועד אז הניחם בלי ברכה מספק.