דילוג לתוכן העיקרי

אזכרות ביום הכיפורים

שאלה

בע"ה כבוד הרב, 1.מהו המקור ההלכתי לאזכרת נשמות ביום הכיפורים(מלבד מדרש תנחומא פרשת האזינו). 2. האם מועילה אזכרה ללא תשלום צדקה.האם ניתן להתפלל עבורם/לזכותם. 3. האם מנהג זה קיים גם אצל המתפללים בנוסח תימן-בלאדי-מהי דעתו של הרמב"ם. 4. נושא אחר-לענין הכנת מצוות חג סוכות (בניית סוכה,ורכישת ארבעת המינים) לפני יום הכיפורים-האם זה עדיין בגדר "מחיל לחיל" או שזה קודם זמנו, בברכת התורה-חממי אבנר-רמת גן

תשובה

א-ג לפי רבינו אין ערך לאזכרות נשמות לנשמות המתים עצמם, יהי המקור אשר יהיה. אבל רבינו יודה שיש לפעמים השפעה חיובית לחיים בגין אשכבות ואזכרות וכיו"ב, ובוודאי אם החיים נותנים צדקה. אבל בנים שמתפללים או נותנים צדקה וכיו"ב וכל מצוות שהם עושים הם מזכויות ההורים שחינכו אותם לכך, ומבחינה זו ניתן לומר שיש בכך זכות לנפטרים. בקדומות אין אזכרות ואשכבות, הן חדרו לבלדי במאתיים שנים האחרונות. ד. בוודאי. וכן זריזין מקדימין למצוות, ואשריהם ישראל.