לכבוד הרב רצון ערוסי.

שאלה: 

כבוד הר' ערוסי שלומו ישגה. בבית סבי ומשפחתו המורחבת אין נוהגים כלל לציין לא את יום ט"ו בשבט, לא את יום ל"ג בעומר ולא את ימי ספירת העומר בהקשרם למנהגי אבלות . כמו כן ערב פסח אין נוהגים בתענית בכורות ואף לא נוהגים להמירה בסעודת מסכתא. חיפשתי בספרות הפוסקים והשו"ת ולא עלה בידי לדלות מידע ברור: האם יש פגם באי ציון אחד מן הימים הנ"ל. האם מקור כל זה הוא בטעות. סוף דבר, האם עלי לנהוג כך גם בביתי שלי? אציין כי סבי אינו מן המעיינים או הבקיאים הגדולים, אך הוא בור סוד שאינו מאבד ושמרן גדול בכל מה שנהגו קודמיו. יאיר כת"ר עיניי ושכר מצווה מצווה. רפאל באסל.

תשובה: 

אכן בתימן רובם לא נהגו כלום בט"ו בשבט ולא בל"ג בעומר ולא בתענית בכורות, ובצנעא לא נהגו שלא להסתפר בימי הספירה. אבל נהגו שלא לישא אשה בימי הספירה, אלא אם כן מדובר ברווק שטרם קיים מצוות פרו ורבו.

תאריך: 
21/04/09 כ"ז ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist