אתרוג שנלקט השנה

שאלה: 

אתרוג שקטפו אותו השנה ועשו ממנו ריבה. האם זמן הבעור שלו הוא ט"ו בשבט וחייבים לבער הריבה?

תשובה: 

אם קטפו אותו אחרי ט"ו בשבט השנה, אין לאתרוג דין שביעית ולא דין ביעור. אם קטפו אותו לפני ט"ו בשבט השנה, יש להחמיר ולדונו כפרי שביעית, אף שנלקט השנה. אבל בלאו הכי באנו למחלוקת אם יש ביעור באתרוג משום שהוא דר כל השנה, וי"א שיבערנו בט"ו בשבט.

תאריך: 
07/02/09 י"ג שבט התשס"ט
x

Audio Playlist