דילוג לתוכן העיקרי

קריאת המגילה - מי רשאי לקרותה בציבור ובאילו אופנים?

שאלה

לכבוד הרה"ג שליט"א

א. האם בליל פורים יש להעדיף לכתחילה שיקרא את המגילה דווקא מי שהתענה או שמא אין קשר בין הדברים ויכול לקרותה גם מי שלא מתענה?
ב. בהנחה שיש בבית הכנסת חזן הבקי יותר בטעמיה ודקדוקיה וחזן שפחות בקי, אולם עלול להיפגע אם לא יוזמן, האם יש להעדיף להזמין לקריאתה את החזן הפחות בקי "משום דרכי שלום" ומטעם שאין מדקדקין בקריאת המגילה כמו בקריאת התורה?
ג. האם יש ל"ממונה" להזמין לקריאת המגילה חזן ש"הוחזק" מדי שנה לקרוא את המגילה או שיכול לקום ולקרוא כמדי שנה ללא הזמנה מיוחדת?

בבכרכת התורה

אבישי

תשובה

א. יכול לקרוא את המגילה גם מי שלא התענה. אבל רצוי לא לתת למי שלא התענה למרות שהוא חייב, ולהעדיף את זה שהתענה, או את שלא התענה מחמת שהוא פטור. כי בחזנות בקרב הציבור, יש צורך לשמש דוגמא ליראת ה'.
ב. להעדיף חזן הבקי מאשר מי שעלול להפגע. רק אם יש אדם שעלול להפגע, "חזקה" שלא זכה בה בכח, יש לתת לו, אם קריאתו בסדר.
ג. יש לתת למוחזק. אא"כ הרב או האסיפה הכללית מחליטים שקיום החזקה, פוגע בציבור, ובקיום עבודת ה' כהלכה.